NFL RUSH

Ravens
BALT
37
NFL RUSH PICKEM
08/16/14
Final
Cowboys
DALL
30
69%Ravens 69%
31%Cowboys 31%